Products
Contact Us
TEL:+86-22-67162439 ,
   67162131, 67160726
FAX:+86-22-67162131
Contact: Pei Xinping +86-13502087537
WEB: www.hejiachem.com
E-MAIL: hejia@hejiachem.com